co děláme

ARBORISTIKA

zabýváme se rizikovým kácením stromů (postupné kácení stromů), prořezy, odklízení padlých stromů, práce v lese a pomoc při těžbě.


TRAVNATÉ PLOCHY

seč travnatých ploch seč velkých svahů a skal


ŽIVÉ PLOTY

řez živých plotů
Likvidace křovin a náletů 

Vytvořte si webové stránky zdarma!